Logo Thijs stukadoors- en schildersbedrijf
STUCADOORS-, SCHILDERS- EN AFBOUWBEDRIJF
Thijs stukadoors- en schildersbedrijf
THIJS
Stukadoors-, Schilders-,
en Afbouwbedrijf


Concordialaan 8
4874 NZ Etten-Leur
076-5014594
info@thijsafbouw.nl
www.thijsafbouw.nl


Met ingang van 1 januari 2019 zal
het lage BTW tarief van 6%,
dat toegepast mag worden voor
woningen van 2 jaar of ouder,
verhoogd worden naar 9%.

Verlaagd BTW-tarief
Geplaatst op: vrijdag 18 september 2009

Omzetbelasting: Verlaagd BTW-tarief voor schilderen en stukadoren van woningen.

Directoraat-Generaal Fiscale zaken
Besluit van september 2009, nr. DV-09-529, Staatscourant
De staatssecretaris van FinanciŽn heeft het volgende besloten.

In dit besluit keurt de staatssecretaris goed dat het verlaagde BTW-tarief met ingang van 15 september 2009 van toepassing is op het schilderen en stukadoren van woningen van 2 jaar en ouder.

1. Aanleiding en goedkeuring
Ingevolge artikel 9, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de omzetbelasting 1968 en
onderdeel b, post 8 van de bij deze wet behorende tabel I valt het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar onder het verlaagde BTW-tarief van 6%. In het Belastingplan 2010 is voorgesteld om het toepassingsgebied van het verlaagde BTW-tarief voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar te verruimen naar woningen van 2 jaar en ouder na eerste ingebruikneming. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen treedt deze maatregel op 1 januari 2010 in werking

Goedkeuring
In verband met mogelijk uitstel tot 1 januari 2010 van het schilderen en stukadoren van
woningen ouder dan 2 jaar en jonger dan 15 jaar keur ik goed dat in afwachting van deze
wetswijziging het verlaagde tarief reeds wordt toegepast op het schilderen en stukadoren
van woningen van 2 jaar en ouder na eerste ingebruikneming.

Inwerktreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 september 2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, september 2009
De staatssecretaris van FinanciŽn,
mr. drs. J.C. de Jager
Terug

Projecten
pleisterwerk/schilderwerk hal, trap en overloop
pleisterwerk/schilderwerk hal, trap en overloop
Buitengevelisolatie woonhuis
Buitengevelisolatie woonhuis
Renovatie woonhuis
Renovatie woonhuis
Scholengemeenschap
Scholengemeenschap
Betonlook badkamer
Betonlook badkamer
Meer projecten

THIJS
Stukadoors-, Schilders-,
en Afbouwbedrijf


Concordialaan 8
4874 NZ Etten-Leur
076-5014594
info@thijsafbouw.nl
www.thijsafbouw.nl